Toegankelijkheidsverklaring voor de site Divercity

Deze pagina is een verklaring van overeenstemming met de WCAG 2.1 die beoogt het algemene toegankelijkheidsniveau op de Website te bepalen in overeenstemming met de regelgeving.

De verklaring van overeenstemming wordt als geldig beschouwd voor de huidige versie van de RGAA op de datum waarop deze online wordt geplaatst.
Zodra een nieuwe versie van de RGAA wordt gepubliceerd, is de verklaring die aan een vorige versie is gekoppeld, niet meer geldig.
De administraties hebben dan 18 maanden de tijd om te voldoen aan de laatste gepubliceerde versie.

Merk op dat een verklaring van overeenstemming voor dezelfde site en dezelfde versie van de RGAA meermaals kan worden bijgewerkt, om de inspanningen op het gebied van toegankelijkheid onder de aandacht te brengen en het bereikte niveau te actualiseren.

De verklaring van overeenstemming van de site divercity.brussel.be werd opgesteld op 04/05/2023

 

Wat is digitale toegankelijkheid? 

Digitale toegankelijkheid biedt personen met een handicap de mogelijkheid het web waar te nemen en te begrijpen en er doorheen te navigeren en er interactief mee te communiceren.
Het gaat om personen die blind en slechtziend zijn, personen die doof en slechthorend zijn, personen met leermoeilijkheden, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakbeperkingen, fotosensitiviteit en personen met een combinatie van deze functionele beperkingen.
Ook andere personen, bijvoorbeeld ouderen wier capaciteiten afnemen met de leeftijd, kunnen gebaat zijn bij digitale toegankelijkheid.

 

Conformiteit van de site

De eigenaar van de site Divercity heeft er tijdens alle fasen van het ontwerp, de creatie en het onderhoud voor gezorgd dat de best practices inzake toegankelijkheid werden nageleefd, en zal dit ook in de toekomst blijven doen. We garanderen dat voldaan is aan de normen van het niveau A; we hebben echter ook enkele normen van het niveau AA geïntegreerd die wij als essentieel beschouwen, zoals:

  • Aanpassing van de tekstgrootte: de tekst kan worden aangepast tot 200 procent zonder de hulp van een ondersteunende technologie en zonder verlies van inhoud of functionaliteit
  • Coherente navigatie: Voor een reeks pagina's verschijnen de navigatiemechanismen die op meerdere internetpagina's worden herhaald in de dezelfde relatieve volgorde, telkens als ze worden herhaald, tenzij de gebruiker een wijziging aanbrengt.

Opmerking:

  • Minimaal contrast: Hoewel contrast ons belangrijk lijkt voor de toegankelijkheid, hebben wij ervoor gekozen om dit punt niet minutieus te respecteren, met name om ontwerptechnische redenen. Er bestaan echter Google Chrome-extensies die dit contrast kunnen verbeteren. U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken en de 'High Contrast'-extensie downloaden om gemakkelijker tekst te kunnen lezen en beter beelddetails te kunnen zien.

     

Verbetering en contact

U kunt ons helpen de toegankelijkheid van de site te verbeteren door eventuele problemen te melden. Stuur ons daarvoor een e-mail naar WebsiteDEV@i-city.brucity.be