DiverCity 2019

Samen en verschillend

DiverCity is een jaarlijks wijkfeest dat interculturele uitwisselingen binnen een globale wereld wil bevorderen en dit vertaald naar lokale maatstaven en naar de menselijke verscheidenheid die in de stadswijken leeft.

 

 

Poster
 
 
 
Dit feest heeft geen vaste verblijfplaats : ze trekt rond, naar het imago van onze maatschappij in beweging. Ze begeeft zich naar de wijken en hun inwoners. Ze stelt hen voor om het oor te lenen aan de medemens, om de hand naar hem toe te reiken, om smaken, kleuren en gevoelens uit te wisselen. DiverCity nodigt uit om zijn geburen en de eigenaardigheid van de buurten die in de Stad verspreid liggen, te ontdekken.

 

Het feest wilt ook een factor van samenhang zijn : de verschillen verenigen, ontdekken, aanvaarden en in harmonie brengen gebeurt dankzij door de ontmoeting van de andere en van zijn cultuur om op deze manier, een stadsidentiteit verankerd in de wijken en open op de wereld, op te bouwen.

ZATERDAG 5 OCTOBER 2019 - van 14u tot 20u - Centro Galego de Bruxelas asbl – La Tentation
Lakenstraat, 28, 1000 Brussel

Concerten, dansen, volkskunde, ambacht en keuken van de wereld, …

met :

Femmes italiennes de bxl - Italiaanse folkorische dansen ;

Louisa Gherdaoui - Artistieke uitvoering in de hoepel op wereldmuziek ;

Zamfira - Muziek en Roemeense volksdansen ;

Zumba ;

TraLaLa - Afrikaanse percussie / Togo ;

Source du Salut – Gospel ;

Little Murda - Hedendaagse Afrikaanse dansen / Benin ;

Mic Mo & Colorblind - Reggae

Skala B - Latijnse muziek, Salsa, Cumbia, Bachata ;

Samba Sabaar & les Jenngui N'Gara - Percussies en dansen van Peulh  folk tradities  ;

LLay – Llay - Chileense foklorische dansen ;

Ensemble Tarabella - Gemengde mediterrane muziek ;

Jakomo - Indie Pop Rock.

In  samenwerking met : Africa's Sunshine, l’Amicale Belgo Colombienne-Con Sabor Latino,  Afrology, Arthis-Maison culturelle belgo-roumaine, Bambou Fleur, Bruxelles Trait d'Union, Centre de Coopération à la Politique de la Jeunesse Africaine (CCPJA), CSC Bruxelles, Centre culturel islamique ARRAYAN, Codecipo Chili, Coopération pour le Développement de Dalaba (CDD), Communauté hellénique de Bruxelles, Donne italiane di Bruxelles, L'Eglantine, Emecoj, Entraide Bruxelles, Espace Cultures & Développement, Heramakonon, l’Incontro, INCA-CGIL, Ligne de Mire, Maison de l'Initiative Citoyenne (MIC), Union des Femmes Africaines, Tralala.

accès

 

Souvenir editie 2018 :

Flyer Nawel